Quận 2, 9, Thủ Đức sẽ trở thành 'khu đô thị sáng tạo' của TPHCM

Quận 2, 9, Thủ Đức sẽ trở thành 'khu đô thị sáng tạo' của TPHCM

Quận 2, 9, Thủ Đức sẽ trở thành 'khu đô thị sáng tạo' của TPHCM

HOTLINE

0938285953
Chat zalo